خرید لینک دانلود بازی Resident Evil Village

مبلغ: 10,000 تومان

تعداد پارت های دانلود : 30 عدد و حجم هر فایل 740 مگ

لینک های دانلود ( باید تمامی پارت ها را کامل دانلود، استخراج و در کنار یکدیگر قرار دهید ):

https://uploadb.me/direct/wumj8m2yfqav/REVil8-Fa-setup-1a.rar.html
https://uploadb.me/direct/v8w7numnw0rw/REVil8-Fa-setup-1b.rar.html
https://uploadb.me/direct/3rbqwv2srd2y/REVil8-Fa-setup-1c.rar.html
https://uploadb.me/direct/7j419q3k89xb/REVil8-Fa-setup-1d.rar.html
https://uploadb.me/direct/vbomw0vdqk3z/REVil8-Fa-setup-1e.rar.html
https://uploadb.me/direct/eirc20ulkb6z/REVil8-Fa-setup-1f.rar.html
https://uploadb.me/direct/olirfce7ewbu/REVil8-Fa-setup-2a.rar.html
https://uploadb.me/direct/denfhshyh55h/REVil8-Fa-setup-2b.rar.html
https://uploadb.me/direct/kxhsjp2lxqq6/REVil8-Fa-setup-2c.rar.html
https://uploadb.me/direct/o1fuvjmfpc19/REVil8-Fa-setup-2d.rar.html
https://uploadb.me/direct/p90tqwrmvjed/REVil8-Fa-setup-2e.rar.html
https://uploadb.me/direct/8dr7d48ekeo7/REVil8-Fa-setup-2f.rar.html
https://uploadb.me/direct/33b5pvn6akcz/REVil8-Fa-setup-3a.rar.html
https://uploadb.me/direct/sl7ozfs1ju12/REVil8-Fa-setup-3b.rar.html
https://uploadb.me/direct/ac490hzxg7hu/REVil8-Fa-setup-3c.rar.html
https://uploadb.me/direct/rfeiduj3vmxi/REVil8-Fa-setup-3d.rar.html
https://uploadb.me/direct/ki564c2dg57f/REVil8-Fa-setup-3e.rar.html
https://uploadb.me/direct/ce14rm8vfu5n/REVil8-Fa-setup-3f.rar.html
https://uploadb.me/direct/ybpxhrssqy6o/REVil8-Fa-setup-4a.rar.html
https://uploadb.me/direct/72tg6vfkp6wp/REVil8-Fa-setup-4b.rar.html
https://uploadb.me/direct/t5uvexzs41ra/REVil8-Fa-setup-4c.rar.html
https://uploadb.me/direct/hma719szn09h/REVil8-Fa-setup-4d.rar.html
https://uploadb.me/direct/hkyenttmdbjk/REVil8-Fa-setup-4e.rar.html
https://uploadb.me/direct/jpr1fqlxsoq1/REVil8-Fa-setup-4f.rar.html
https://uploadb.me/direct/tgzol6r96wlb/REVil8-Fa-setup-5a.rar.html
https://uploadb.me/direct/hze1c7uigbpf/REVil8-Fa-setup-5b.rar.html
https://uploadb.me/direct/tpbqg40ib2mr/REVil8-Fa-setup-5c.rar.html
https://uploadb.me/direct/hjnni81ksg18/REVil8-Fa-setup-5d.rar.html
https://uploadb.me/direct/xwm49sjmhdms/REVil8-Fa-setup-5e.rar.html
https://uploadb.me/direct/riiu8f5gven8/REVil8-Fa-setup-5f.rar.html
https://uploadb.me/direct/l94rnmyv9ou2/REVil8-Fa-Setup.rar.html

پس از انجام پرداخت، پسورد استخراج پارت ستاپ به شما نمایش داده می شود.

هر گونه مشکل را از طریق آیدی تلگرام :

@p30game_support

اطلاع رسانی کنید.
نام و نام خانوادگی (فارسی):*

آیدی تلگرام ( بدون @ ):*

شماره تماس واقعی و صحیح:*