خرید لینک دانلود بازی HellBlade

مبلغ: 10,000 تومان

تعداد پارت های دانلود : 12 عدد و حجم هر فایل 740 مگ

لینک های دانلود ( باید تمامی پارت ها را کامل دانلود، استخراج و در کنار یکدیگر قرار دهید ):http://uploadb.me/direct/us19tj4nwcc1/HellBl-Fa-setup-1a.rar.html
http://uploadb.me/direct/dg06qvjtvu55/HellBl-Fa-setup-1b.rar.html
http://uploadb.me/direct/1fr1kt5ymdw3/HellBl-Fa-setup-1c.rar.html
http://uploadb.me/direct/g5llbftp7gx6/HellBl-Fa-setup-1d.rar.html
http://uploadb.me/direct/odcqt0o9qygp/HellBl-Fa-setup-1e.rar.html
http://uploadb.me/direct/rvglvbd4ms7o/HellBl-Fa-setup-1f.rar.html
http://uploadb.me/direct/wykxr8kkib4x/HellBl-Fa-setup-2a.rar.html
http://uploadb.me/direct/rsbsyhw3jdz8/HellBl-Fa-setup-2b.rar.html
http://uploadb.me/direct/ayoa45mkcmkh/HellBl-Fa-setup-2c.rar.html
http://uploadb.me/direct/i88m4r7lv3ye/HellBl-Fa-setup-2d.rar.html
http://uploadb.me/direct/0s3cinzhfdzc/HellBl-Fa-setup-2e.rar.html
http://uploadb.me/direct/xar4sny1qdel/HellBl-Fa-setup.rar.html

پس از انجام پرداخت، پسورد استخراج پارت ستاپ به شما نمایش داده می شود.

هر گونه مشکل را از طریق آیدی تلگرام :

@p30game_support

اطلاع رسانی کنید.

نام و نام خانوادگی (فارسی):*

آیدی تلگرام ( بدون @ ):*

شماره تماس واقعی و صحیح:*