خرید لینک دانلود بازی Shadow of Tomb Raider با زیر نویس فارسی

مبلغ: 15,000 تومان

توجه داشته باشید ، ستاپ این بازی دقیقاً همان نسخه با زیرنویس فارسی می باشد که در  این لینک فروخته می شود.

تعداد پارت های دانلود : 31 عدد و حجم هر فایل 740 مگ

لینک های دانلود ( باید تمامی پارت ها را کامل دانلود، استخراج و در کنار یکدیگر قرار دهید ):

http://uploadb.me/t7yxjickazhu/ShadowTomb-setup-1a.rar.html
http://uploadb.me/94n1xpbb9h4z/ShadowTomb-setup-1b.rar.html
http://uploadb.me/3ub58ka9knqx/ShadowTomb-setup-1c.rar.html
http://uploadb.me/nfc1ck3h72em/ShadowTomb-setup-1d.rar.html
http://uploadb.me/rmoa27v0qoju/ShadowTomb-setup-1e.rar.html
http://uploadb.me/186fx3yis649/ShadowTomb-setup-1f.rar.html
http://uploadb.me/7ilrqmxynyhh/ShadowTomb-setup-2a.rar.html
http://uploadb.me/ofncax29tyc1/ShadowTomb-setup-2b.rar.html
http://uploadb.me/it4xjzwtdauu/ShadowTomb-setup-2c.rar.html
http://uploadb.me/ktn9iffkmiju/ShadowTomb-setup-2d.rar.html
http://uploadb.me/tw7bwtl9b0kp/ShadowTomb-setup-2e.rar.html
http://uploadb.me/y6sj0mfvwlwu/ShadowTomb-setup-2f.rar.html
http://uploadb.me/kuwe0qcanc0w/ShadowTomb-setup-3a.rar.html
http://uploadb.me/sd88b7j9de03/ShadowTomb-setup-3b.rar.html
http://uploadb.me/cjwsqfpagsfx/ShadowTomb-setup-3c.rar.html
http://uploadb.me/dnbzrdpepxbq/ShadowTomb-setup-3d.rar.html
http://uploadb.me/dhj8vkr83bg8/ShadowTomb-setup-3e.rar.html
http://uploadb.me/nkhb5173yoda/ShadowTomb-setup-3f.rar.html
http://uploadb.me/xfjqu7k083sz/ShadowTomb-setup-4a.rar.html
http://uploadb.me/n1uznan7pn0v/ShadowTomb-setup-4b.rar.html
http://uploadb.me/b2vvawrhz5g7/ShadowTomb-setup-4c.rar.html
http://uploadb.me/j7leddk1b0hc/ShadowTomb-setup-4d.rar.html
http://uploadb.me/en7n549nsijs/ShadowTomb-setup-4e.rar.html
http://uploadb.me/72dfu6241yw1/ShadowTomb-setup-4f.rar.html
http://uploadb.me/1xuhwy16zkf6/ShadowTomb-setup-5a.rar.html
http://uploadb.me/i6kg52obbzlc/ShadowTomb-setup-5b.rar.html
http://uploadb.me/9h6px1thxkxp/ShadowTomb-setup-5c.rar.html
http://uploadb.me/vkrual6m9yjj/ShadowTomb-setup-5d.rar.html
http://uploadb.me/vex4b2xz0jmg/ShadowTomb-setup-5e.rar.html
http://uploadb.me/se6mna9ov04q/ShadowTomb-setup.rar.html
http://uploadb.me/78owq66l7un4/ShadowTomb-setup.rar.html

پس از انجام پرداخت، پسورد استخراج پارت ستاپ به شما نمایش داده می شود.

هر گونه مشکل را از طریق آیدی تلگرام :

@p30game_support

اطلاع رسانی کنید.نام و نام خانوادگی (فارسی):*

آیدی تلگرام ( بدون @ ):

شماره تماس واقعی و صحیح:*