خرید لینک دانلود بازی Devil May Cry 5 با زیر نویس فارسی

مبلغ: 8,000 تومان

توجه داشته باشید ، ستاپ این بازی دقیقاً همان نسخه با زیرنویس فارسی می باشد که در  این لینک فروخته می شود.

تعداد پارت های دانلود : 31 عدد و حجم هر فایل 740 مگ

لینک های دانلود ( باید تمامی پارت ها را کامل دانلود، استخراج و در کنار یکدیگر قرار دهید ):

http://uploadb.me/zt9dpurio6ha/DevilCry5-setup-1a.rar.html
http://uploadb.me/sy18l3iqj4pz/DevilCry5-setup-1b.rar.html
http://uploadb.me/mme0ph26zpu0/DevilCry5-setup-1c.rar.html
http://uploadb.me/bq6bb5ajtr8s/DevilCry5-setup-1d.rar.html
http://uploadb.me/s6gxr4yvnpz4/DevilCry5-setup-1e.rar.html
http://uploadb.me/wxxjabmayq4b/DevilCry5-setup-1f.rar.html
http://uploadb.me/vuagqhvyrze8/DevilCry5-setup-2a.rar.html
http://uploadb.me/fj0u0tj7t1d7/DevilCry5-setup-2b.rar.html
http://uploadb.me/a0vkrlssuwnf/DevilCry5-setup-2c.rar.html
http://uploadb.me/fu9q8isnx8o7/DevilCry5-setup-2d.rar.html
http://uploadb.me/ok6rj1zbhaaf/DevilCry5-setup-2e.rar.html
http://uploadb.me/ig65z1a12j6r/DevilCry5-setup-2f.rar.html
http://uploadb.me/enerh9tnht52/DevilCry5-setup-3a.rar.html
http://uploadb.me/y231x6liaraz/DevilCry5-setup-3b.rar.html
http://uploadb.me/cbjddqhnxhkl/DevilCry5-setup-3c.rar.html
http://uploadb.me/cgp1re7iikrg/DevilCry5-setup-3d.rar.html
http://uploadb.me/w51lxv1wvmpv/DevilCry5-setup-3e.rar.html
http://uploadb.me/rac6j11km2ll/DevilCry5-setup-3f.rar.html
http://uploadb.me/r1fojclk86lo/DevilCry5-setup-4a.rar.html
http://uploadb.me/0vvqzf3xo1wg/DevilCry5-setup-4b.rar.html
http://uploadb.me/gfk1de4htf03/DevilCry5-setup-4c.rar.html
http://uploadb.me/su75nt9v1u0j/DevilCry5-setup-4d.rar.html
http://uploadb.me/51pjgzuncvkl/DevilCry5-setup-4e.rar.html
http://uploadb.me/uo57tlzr6amd/DevilCry5-setup-4f.rar.html
http://uploadb.me/ubb3nco2rwc9/DevilCry5-setup-5a.rar.html
http://uploadb.me/ljx3p2oeqm8e/DevilCry5-setup-5b.rar.html
http://uploadb.me/x9suwkj0fdgb/DevilCry5-setup-5c.rar.html
http://uploadb.me/72xjibb7mzzq/DevilCry5-setup-5d.rar.html
http://uploadb.me/ei58jl10ucj3/DevilCry5-setup-5e.rar.html
http://uploadb.me/hmz85d1jl111/DevilCry5-setup-5f.rar.html
http://uploadb.me/5clxpat32zyv/DevilCry5-setup.rar.html

پس از انجام پرداخت، پسورد استخراج پارت ستاپ به شما نمایش داده می شود.

هر گونه مشکل را از طریق آیدی تلگرام :

@p30game_support

اطلاع رسانی کنید.نام و نام خانوادگی (فارسی):*

آیدی تلگرام ( بدون @ ):

شماره تماس واقعی و صحیح:*