خرید لینک دانلود بازی Sims 4

مبلغ: 20,000 تومان

توجه داشته باشید ، ستاپ این بازی دقیقاً همان نسخه دیسکی می باشد که در  این لینک فروخته می شود.

تعداد پارت های دانلود : 36 عدد و حجم هر فایل 740 مگ

لینک های دانلود ( باید تمامی پارت ها را کامل دانلود، استخراج و در کنار یکدیگر قرار دهید ):

http://uploadboy.me/km1ms9uhi74x/Sims4NEW-setup-1a.rar.html
http://uploadboy.me/xkyohgogviue/Sims4NEW-setup-1b.rar.html
http://uploadboy.me/af45ptqef7e2/Sims4NEW-setup-1c.rar.html
http://uploadboy.me/py9uapy5f908/Sims4NEW-setup-1d.rar.html
http://uploadboy.me/ch8denuxy7ao/Sims4NEW-setup-1e.rar.html
http://uploadboy.me/2qgag14jxe7x/Sims4NEW-setup-1f.rar.html
http://uploadboy.me/ud5fg6sbj89r/Sims4NEW-setup-2a.rar.html
http://uploadboy.me/pvi0agv4vp6f/Sims4NEW-setup-2b.rar.html
http://uploadboy.me/rck6raeylmgo/Sims4NEW-setup-2c.rar.html
http://uploadboy.me/57mpyy8actoi/Sims4NEW-setup-2d.rar.html
http://uploadboy.me/j3e74u36dwhy/Sims4NEW-setup-2e.rar.html
http://uploadboy.me/fb8dwp071tv3/Sims4NEW-setup-2f.rar.html
http://uploadboy.me/97l0j0109tem/Sims4NEW-setup-3a.rar.html
http://uploadboy.me/wcav5nksd30q/Sims4NEW-setup-3b.rar.html
http://uploadboy.me/ixoyz9wca1vi/Sims4NEW-setup-3c.rar.html
http://uploadboy.me/d4hbp0svgs3p/Sims4NEW-setup-3d.rar.html
http://uploadboy.me/j4mu1olsf5n2/Sims4NEW-setup-3e.rar.html
http://uploadboy.me/mnl669e3nr3o/Sims4NEW-setup-3f.rar.html
http://uploadboy.me/ia8tmdhds9m8/Sims4NEW-setup-4a.rar.html
http://uploadboy.me/qofz1wvly20f/Sims4NEW-setup-4b.rar.html
http://uploadboy.me/70icay0x7eqq/Sims4NEW-setup-4c.rar.html
http://uploadboy.me/vhmt890vriop/Sims4NEW-setup-4d.rar.html
http://uploadboy.me/fnq7kjkb7gxv/Sims4NEW-setup-4e.rar.html
http://uploadboy.me/wepth30drb99/Sims4NEW-setup-4f.rar.html
http://uploadboy.me/8uq2vou50ho5/Sims4NEW-setup-5a.rar.html
http://uploadboy.me/w87xqik22vmq/Sims4NEW-setup-5b.rar.html
http://uploadboy.me/nn9d1hxdokyu/Sims4NEW-setup-5c.rar.html
http://uploadboy.me/mnx0psbu24w8/Sims4NEW-setup-5d.rar.html
http://uploadboy.me/7rg9ve5trtxq/Sims4NEW-setup-5e.rar.html
http://uploadboy.me/5h6gum6ldb8g/Sims4NEW-setup-5f.rar.html
http://uploadboy.me/hxn7g9jeje9i/Sims4NEW-setup-6a.rar.html
http://uploadboy.me/991yko9l89z7/Sims4NEW-setup-6b.rar.html
http://uploadboy.me/xq2uaia4qeu2/Sims4NEW-setup-6c.rar.html
http://uploadboy.me/2mxdybou26dw/Sims4NEW-setup-6d.rar.html
http://uploadboy.me/cyh55c627r19/Sims4NEW-setup-6e.rar.html
http://uploadboy.me/4g92gqs0lzmn/Sims4NEW-setup.rar.html

پس از انجام پرداخت، پسورد استخراج پارت ستاپ به شما نمایش داده می شود.

هر گونه مشکل را از طریق آیدی تلگرام :

@p30game_support

اطلاع رسانی کنید.



نام و نام خانوادگی (فارسی):*

آیدی تلگرام ( بدون @ ):

شماره تماس واقعی و صحیح:*