خرید لینک دانلود بازی Witcher 3 با زیرنویس فارسی

مبلغ: 15,000 تومان

توجه داشته باشید ، ستاپ این بازی دقیقاً همان نسخه با زیرنویس فارسی می باشد که در این لینک فروخته می شود.

تعداد پارت های دانلود : 53 عدد و حجم هر فایل 740 مگ

لینک های دانلود ( باید تمامی پارت ها را کامل دانلود، استخراج و در کنار یکدیگر قرار دهید ):

http://p30game.uploadboy.me/btycu638ugyy/Witcher3-fa-setup-1b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/rdo7gav3mmfd/Witcher3-fa-setup-1d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/zxbqwdz5vdvb/Witcher3-fa-setup-1e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/8n9zhsjwicr2/Witcher3-fa-setup-1f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/m2r8y2cr71ur/Witcher3-fa-setup-2a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/pr58zcbr5qng/Witcher3-fa-setup-2b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/7k29oqls1rmh/Witcher3-fa-setup-2c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/9zw51y9afnl5/Witcher3-fa-setup-2d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/a7g4935j2xev/Witcher3-fa-setup-2e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/6ykkuuwzzgqg/Witcher3-fa-setup-2f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/8h42jxh9u62c/Witcher3-fa-setup-3a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/rk49pnnzq0xq/Witcher3-fa-setup-3b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/txka7dmbkhw5/Witcher3-fa-setup-3c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/h8myqtwq3mwy/Witcher3-fa-setup-3d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/4f0cm84wb70g/Witcher3-fa-setup-3e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/95mgct6b9z51/Witcher3-fa-setup-3f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/s4uko60pw9e5/Witcher3-fa-setup-4a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/3is9nh43ox71/Witcher3-fa-setup-4b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/tvw6f7ewo84r/Witcher3-fa-setup-4c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/lgtmvh6y9103/Witcher3-fa-setup-4d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/4wehd8hfrbe0/Witcher3-fa-setup-4e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/9gkjj5vtq1it/Witcher3-fa-setup-4f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/dzoj3blrofjc/Witcher3-fa-setup-5a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/ib85rcv9ba20/Witcher3-fa-setup-5b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/xo1vkvs3l5xj/Witcher3-fa-setup-5c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/5koe0nqon2bi/Witcher3-fa-setup-5d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/f6hyw6bmmkk4/Witcher3-fa-setup-5e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/6jufjjtvnxdl/Witcher3-fa-setup-5f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/4j7xqoqznmut/Witcher3-fa-setup-6a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/oxcy8vx7oas9/Witcher3-fa-setup-6b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/1zt5prxyvs22/Witcher3-fa-setup-6c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/0hcmpxhdxtl8/Witcher3-fa-setup-6d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/s0x17xcm3cu1/Witcher3-fa-setup-6e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/knndfv2ktbqf/Witcher3-fa-setup-6f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/bu8vthoditqt/Witcher3-fa-setup-7a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/8xpqzqlwli7w/Witcher3-fa-setup-7b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/ye7ezvro9eb4/Witcher3-fa-setup-7c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/03ev8nsz805k/Witcher3-fa-setup-7d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/wn62gimucy8c/Witcher3-fa-setup-7e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/fphlt914fw87/Witcher3-fa-setup-7f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/nk8h1u8mmysh/Witcher3-fa-setup-8a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/6igcofks3cae/Witcher3-fa-setup-8b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/deibu4zxz4cm/Witcher3-fa-setup-8c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/9hhgzsmo0t7h/Witcher3-fa-setup-8d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/ja3f0jjqgjv3/Witcher3-fa-setup-8e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/686sfxjgsktp/Witcher3-fa-setup-8f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/dazygnt68uqp/Witcher3-fa-setup-9a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/kf4rvwbmej9l/Witcher3-fa-setup-9b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/1kd73ff4f0ul/Witcher3-fa-setup-9c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/6ofpv3br5pli/Witcher3-fa-setup-9d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/cwqtha4cdxq8/Witcher3-fa-setup-1a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/emf1pckxhpru/Witcher3-fa-setup-1c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/lyvlvnt0qynz/Witcher3-fa-setup.rar.html

پس از انجام پرداخت، پسورد استخراج پارت ستاپ به شما نمایش داده می شود.

هر گونه مشکل را از طریق آیدی تلگرام :

@p30game_support

اطلاع رسانی کنید.نام و نام خانوادگی (فارسی):*

آیدی تلگرام ( بدون @ ):

شماره تماس واقعی و صحیح:*