خرید لینک دانلود بازی OutLast 2 با زیرنویس فارسی

مبلغ: 15,000 تومان

توجه داشته باشید ، ستاپ این بازی دقیقاً همان نسخه با زیرنویس فارسی می باشد که در این لینک فروخته می شود.

تعداد پارت های دانلود : 27 عدد و حجم هر فایل 740 مگ

لینک های دانلود ( باید تمامی پارت ها را کامل دانلود، استخراج و در کنار یکدیگر قرار دهید ):

http://p30game.uploadboy.me/70qalbf37j58/Outlast2setup-1a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/r94tuh6xtmhj/Outlast2setup-1b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/263t80uxcwwc/Outlast2setup-1c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/34s4qe9cm4ad/Outlast2setup-1d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/qxrt3hhwcfnr/Outlast2setup-1e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/9ucri6i8w7pu/Outlast2setup-1f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/dum8eit517ij/Outlast2setup-2a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/ejepi4qcewf0/Outlast2setup-2b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/tk6o6q02xc7b/Outlast2setup-2c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/hmzcieyelywy/Outlast2setup-2d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/adooficup803/Outlast2setup-2e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/ooly9r74bk8y/Outlast2setup-2f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/y7dxehdf19i5/Outlast2setup-3a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/u9l8juqfvp32/Outlast2setup-3b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/1qjpq0e8k9z3/Outlast2setup-3c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/ht7j8yr44hni/Outlast2setup-3d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/3808cpbe9iwl/Outlast2setup-3e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/9mwmq02r5t9x/Outlast2setup-3f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/d85tk03iloom/Outlast2setup-4a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/muwr8j39kyfq/Outlast2setup-4b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/0fp18ti9mlam/Outlast2setup-4c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/rkvcty9wftz1/Outlast2setup-4d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/b5li7qwcqzkw/Outlast2setup-4e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/bgkzlbdnxmu7/Outlast2setup-4f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/oga5ss1v8sir/Outlast2setup-5a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/6ltbsbqj89sk/Outlast2setup-5b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/tzgyt9io7gga/Outlast2setup.rar.html

پس از انجام پرداخت، پسورد استخراج پارت ستاپ به شما نمایش داده می شود.

هر گونه مشکل را از طریق آیدی تلگرام :

@p30game_support

اطلاع رسانی کنید.

نام و نام خانوادگی (فارسی):*

آیدی تلگرام ( بدون @ ):

شماره تماس واقعی و صحیح:*